کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی
1. کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی

مجید نوروزی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 39-60

چکیده
      موضوع انحطاط و بحران از گذشته بخصوص دوران معاصر در ایران مطرح بوده است. متفکران و روشنفکران از ابعاد مختلف فلسفی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انحطاط ایران را مورد بررسی قرار داده اند. اکثر روشنفکران ...  بیشتر
کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی
2. کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی

حسن شمسینی غیاثوند

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 141-160

چکیده
  اصولا مفاهیم سیاسی - اجتماعی تابع شرایط زمانی و مکانی هستند. درواقع با توجه به مقتضیات و دگردیسی ها زمانه تولید یا بازمعنا می شوند. بنابراین برای فهم بهتر معنا و صورت بندی مفاهیم اجتماعی همچون دولت، امنیت ...  بیشتر
کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن
3. کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن

حسن شمسینی غیاثوند؛ احسان امجدیان

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 191-212

چکیده
       پلیس در هر دوره ای همانند سایر نهادها تحت تاثیر عناصر و مولفه های مختلفی است. گرچه پلیس یک وظیفه و هدف خاص یعنی امنیت و نظم را بر عهده دارد ولی تحقق این مسؤولیت و ابزارهای آن و حتی شاخص های ...  بیشتر