تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس
1. تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس

آرمین امینی؛ زهرا محمودی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 77-98

چکیده
  سؤال اصلی که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن می‎باشد این است که آیا امکان تکوین جامعه امن در روابط میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ سوال فرعی در این مقاله آن است که چه نوع جامعه امن (سفت پیوند، ...  بیشتر