علل تداوم احزاب چپ در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران
1. علل تداوم احزاب چپ در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

محمد تقی صادق فامیان قدیم؛ محمد توحیدفام

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
       همواره در پژوهش­های مربوط به تاریخ تحولات معاصر ایران از انقلاب اسلامی 1357 به عنوان نقطه عطفی در بررسی رخدادهای تاریخی و اجتماعی یاد می­شود. آنچنان که با شکل­ گیری زمینه­ های انقلاب ...  بیشتر