بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن)
1. بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن)

معصومه محمدرحیمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، ، صفحه 15-36

چکیده
  مسئله قومیت و گروه‌های قومی در مباحث مربوط به سیاست بین‌الملل و جامعه‌شناسی سیاسی در چند دهۀ اخیر اهمیت بسزایی پیدا کرده است. در این راستا، همگرایی ملی به عنوان یکی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی ...  بیشتر
سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی
2. سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی

علی اصغر نعیمی؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 241-262

چکیده
  از گذشته، پیش بینی آینده و این که نظام جهانی با توجه به متغیرهای گوناگون آن، چه سمت و سویی خواهد داشت و بازیگران سیاسی و دولتمردان حاکم در راستای  تامین منافع ملی و صیانت و حفاظت از استقلال و تمامیت ...  بیشتر