تحلیلی جامعه شناختی در باب نسبت بین طبقه‌ی اجتماعی و اخلاق فردی
1. تحلیلی جامعه شناختی در باب نسبت بین طبقه‌ی اجتماعی و اخلاق فردی

اسدالله حیدری؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ حسین فکر آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

چکیده
       طبقه موضوعی است حائز اهمیت اخلاقی بسیار، هرچند این اهمیت در فهم عامه به شکلی برابر نمودار نمی‌شود. اینکه از سرِ بخت و اقبال، در چه طبقه‌ای به دنیا آمده باشیم، در زندگی آیندۀ ما اثری ژرف ...  بیشتر