نویسنده = علی جان مرادی جو
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 41-60

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی


2. ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 1-22

سید علیرضا ازغندی؛ علی جان مرادی جو


3. واکنش جلال آل احمد در مواجهۀ با غربزدگی و راه حل آن

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-26

ابوالقاسم طاهری؛ علی جان مرادی جو