نویسنده = خسرو مزروعی
تعداد مقالات: 1
1. پست مدرنیسم و جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار

دوره 7، شماره 26، زمستان 1393، صفحه 107-136

خسرو مزروعی؛ مهدی کمال غریبی مفرد