نویسنده = احد نوری اصل
تعداد مقالات: 3
1. تحولات سوریه؛ دولت درمانده و بازیگران خارجی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 89-110

قدرت احمدیان؛ احد نوری اصل