نویسنده = امین خادمی
تعداد مقالات: 1
1. جرم سیاسی و چالش های فرا روی تعریف آن در ایران

دوره 8، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 131-150

احمد رشیدی؛ امین خادمی