نویسنده = سید محمدرضا موسوی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-30

عزیز جوانپور هروی؛ سید محمدرضا موسوی؛ رحیم نوروزی


3. تهدیدات اخیر صلح و ابزارهای صلح سازی برای مقابله با تهدیدات

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 117-142

سید اسداله اطهری؛ سید محمدرضا موسوی؛ رامین بخشی تلیابی