محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی
1. محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 161-178

چکیده
  انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی یکی از اساسی ترین تحولاتی است که در ساختار سیاسی عربستان سعودی رخ داده است. اهمیت بن سلمان در ساختار حکومتی عربستان سعودی از این روست که او مجموعه ای ...  بیشتر
آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری
2. آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری

مجید گلپرور؛ پریسا خراسانی اسمعیلی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 49-68

چکیده
      با عبور از دروازه‌های قرن بیست و یکم، بشر شاهد دگرگونی های شگرفی در عرصه‌های مختلف سیاست بین الملل و ابزارهای مورد استفاده در سیاست خارجی برای پیگیری منافع ملی بوده است. در این بین، دیپلماسی ...  بیشتر