نویسنده = صبا معاش ثانی
تعداد مقالات: 1
1. فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 1-29

محمدتقی قزلسفلی؛ صبا معاش ثانی؛ حمید مقری