نویسنده = عبدالامیر نبوی
تعداد مقالات: 2
1. موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ

دوره 11، شماره 43، بهار 1398، صفحه 47-68

لیلا سنگی؛ محمدمهدی مجاهدی؛ عبدالامیر نبوی؛ الهه حجازی


2. تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 195-216

لیلا سنگی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ عبدالامیر نبوی