تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامه های جمهوری اسلامی و کیهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی
1. تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامه های جمهوری اسلامی و کیهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

گارینه کشیشیان سیرکی؛ خدیجه آقاعلی

دوره 12، شماره 48 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-42

چکیده
  پژوهش حاضر سعی بر این دارد که نشان دهد مفهوم زن و سیاست در دو روزنامه مطرح کشورمان، جمهوری اسلامی و کیهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه تحولی داشته؟ و چه سهمی از مطالب منتشره در این دو روزنامه به زنان اختصاص ...  بیشتر
نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی
2. نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی

حمید ندرلو؛ گارینه کشیشیان سیرکی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 101-123

چکیده
       قدرت سیاسی یکی از با اهمیت‌ترین و تعیین کننده ترین مفاهیمی است که با علم سیاست عجین شده است و برخی حتی علم سیاست را علم چگونگی کسب، حفظ و اعمال قدرت سیاسی می‌دانند. رابطه میان جامعه و دولت ...  بیشتر
رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی
3. رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی

یونس سلیمانی گلی؛ گارینه کشیشیان سیرکی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-48

چکیده
  با غیبت امام دوازدهم (ع) در موضوع شیوه رسیدن به حکم شرع ی میران  لمرای شریعه اخرلاف  ایجاد شد .بعخی با ا لاقاد به کامل بودن دین بع آن بودند که همه نیازهای ملاشع ان در مجمو ه سرتت و حدیث آمده است و در مقابل،  ...  بیشتر