تحلیلی جامعه شناختی در باب نسبت بین طبقه‌ی اجتماعی و اخلاق فردی
1. تحلیلی جامعه شناختی در باب نسبت بین طبقه‌ی اجتماعی و اخلاق فردی

اسدالله حیدری؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ حسین فکر آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

چکیده
       طبقه موضوعی است حائز اهمیت اخلاقی بسیار، هرچند این اهمیت در فهم عامه به شکلی برابر نمودار نمی‌شود. اینکه از سرِ بخت و اقبال، در چه طبقه‌ای به دنیا آمده باشیم، در زندگی آیندۀ ما اثری ژرف ...  بیشتر
ماهیت گفتمان انتقادی رسانه با دولت؛ مطالعه موردی: برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) از شروع تا انتخابات ریاست جمهوری 1396
2. ماهیت گفتمان انتقادی رسانه با دولت؛ مطالعه موردی: برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) از شروع تا انتخابات ریاست جمهوری 1396

فاطمه ناطقی؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ رضا فاضل

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 57-86

چکیده
       هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است، آگاهی از ماهیت گفتمان انتقادی رسانه ها با دولت درباره برجام (از شروع برجام آذر ماه 1392 تا انتخابات ریاست جمهوری سال1396) ...  بیشتر
بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

عباسعلی عرب؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ منیژه نویدنیا

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 29-52

چکیده
  هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه افراد 18 سال ...  بیشتر