چالشهای گفتمانی اصلاح طلبان با غیردر جمهوری اسلامی ایران 1392 الی 1396
1. چالشهای گفتمانی اصلاح طلبان با غیردر جمهوری اسلامی ایران 1392 الی 1396

اکرم بای؛ بابک نادرپور

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400

چکیده
  گفتمانها با هدف کسب قدرت در جامعه به وجود می آیند و برای مطرح شدن در جامعه نیاز به حداقلی از فضای اشتراک دارند. برای تحقق این هدف، وارد رقابت گفتمانی با غیر می شوند. هرگاه گفتمانی اقدام به تخریب و واسازی ...  بیشتر
دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018)
2. دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018)

پریسا پورعلی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمدرضا قائدی؛ حسن خداوردی

دوره 13، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-22

چکیده
  مطالعه دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق، منوط به فهم نگاه جدید سیاست خارجی این کشور به خاورمیانه است. دولت ترکیه با طرح موضوع منازعه صفر و بهبود روابط با کشورهای بازمانده از امپراتوری عثمانی سابق، در چارچوب ...  بیشتر
بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
3. بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-120

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی دو گفتمان لیبرالیسم و اسلام در مقوله اشتغال زنان و توان پاسخگویی این گفتمان ها در رفع چالش های اشتغال ...  بیشتر
بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
4. بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی

دوره 12، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 215-240

چکیده
  سیاست خارجی، مجموعه تدابیر، روش ها و انتخاب مواضع یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی و در چهارچوب اصول و اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی آن کشور است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی سعی در بررسی پایه ...  بیشتر
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ
5. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ

سیدحسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1390، ، صفحه 143-170

چکیده
  همراه با تحولات ایجاد شده در نظم و نسق داخلی و محیطی فردی- جهانی شده ایران، نیاز مدنی برای چارچوبدهی مفهومی‌به لایه‌های هویت متکثر ایرانی، بیش از پیش محسوس شده است. به رغم این نیاز مدنی، نه نگاه وحدت ...  بیشتر