شواهد قرآنی و تحلیل آموزه های مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمه الله علیه
1. شواهد قرآنی و تحلیل آموزه های مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمه الله علیه

عبدالعلی پاکزاد؛ مجید محمد نژاد

دوره 13، شماره 51 ، بهار 1400، ، صفحه 23-43

چکیده
  امام راحل به جهت آن که در مقام مرجعیت بود، لازمه افتاء، بهره‌گیری از مهمترین ادله اربعه یعنی قرآن است. هم چنین به دلیل آن که آن در جایگاه مفسر کتاب آسمانی قرار داشت؛ برای تفسیر آیات کریمه و استخراج نظرات ...  بیشتر
جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر
2. جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر

امیر کردکریمی؛ احسان شاکری خوئی؛ رضا نصیری حامد

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-14

چکیده
      جریان بازگشت به قرآن در ابتدا با حرکت انقلابی سیدجمال الدین اسدآبادی و توجه او به مفهوم دموکراسی پارلمانی آغاز و در ادامه با طرح موضوع عمل گرایی سیاسی از جانب او دنبال شد. به دنبال آن متفکرین ...  بیشتر
صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی
3. صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی

اعظم رحمانی راد؛ محسن احتشامی نیا

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 169-190

چکیده
  مطابق با آیات و معیارهای قرآنی نفاق، خیانت پیشگی و ولایت گریزی، استحاله و منحرف ساختن دین از اهداف، جداسازی مردم از ولایت و نظام اسلامی و ترویج فساد و بی بندوباری، شبهه افنکی و تحریف حقایق از رویکردها ...  بیشتر
ﻗﺮآن و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن
4. ﻗﺮآن و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن

علی شیرخانی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1389، ، صفحه 145-168

چکیده
  انسان‌های موجود در کره زمین، تقریباً، به‌طور مساوی به دو گونه زن و مرد تقسیم شده‌اند. از آغاز زندگی مشترک میان انسان‌ها، همواره سلطه و حاکمیت از آن مردان بوده است. پرسش این است که، از نظر قرآن که محکم‌ترین ...  بیشتر