کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا

دوره 11، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-20

حمید صالحی؛ رامین بخشی؛ محمدرضا فرهادی