کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی
1. کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی

مجید نوروزی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 39-60

چکیده
      موضوع انحطاط و بحران از گذشته بخصوص دوران معاصر در ایران مطرح بوده است. متفکران و روشنفکران از ابعاد مختلف فلسفی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انحطاط ایران را مورد بررسی قرار داده اند. اکثر روشنفکران ...  بیشتر
تعارض دین و مدرنیته در اندیشه روشنفکران غیردینی عصر مشروطه: مقایسه آخوندزاده و ملکم‌خان
2. تعارض دین و مدرنیته در اندیشه روشنفکران غیردینی عصر مشروطه: مقایسه آخوندزاده و ملکم‌خان

سعید گازرانی؛ رضا امینی

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 149-175

چکیده
  در دوره قاجار و در آستانه انقلاب مشروطه، از یک سو شاهد برقراری ارتباطات گسترده‏ میان ایران و غرب و از سوی دیگر نظاره‏گر شکل‏گیری نیروی اجتماعی نوظهوری هستیم که به‏تدریج با نیروهای سنت گرا به چالش ...  بیشتر