ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی
1. ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی

مجتبی قنبردوست؛ اکبر اشرفی

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-38

چکیده
  بر اساس آموزه‌های حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظام‌های اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر
جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسن فارسی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 129-151

چکیده
  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی ...  بیشتر