وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار
1. وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار

محسن مدیرشانه چی؛ علی زارعی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 167-190

چکیده
       تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی هر کشور در بستر جغرافیا، دین، فرهنگ و اقتصاد آن کشور شکل می‌گیرد. قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال ...  بیشتر
تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه
2. تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه

محمدعلی علی زاده؛ علی محمد طرفداری

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 161-171

چکیده
  ظهور تاریخ‌نگاری ملی­گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه یکی از مهم‌ترین محورهای شکل‌گیری هویت ملی نوین در ایران معاصر به‌شمار می­رود. از زمان ورود ناسیونالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی مدرن به ایران ...  بیشتر