سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی
1. سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی

جمیل حسن پور؛ فخرالدین سلطانی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 171-194

چکیده
  با توجه به اینکه افراد و نخبگان سیاسی دارای اصول نسبتاً ثابت فکری هستند، لذا مباانی فکاری وفلسفی آنان و ارزشها و عناصر فرهنگی یک جامعه مطمئناً در شکلگیری دیدگاههای سیاست خارجیشان تأثیر گذار خواهد بود. ...  بیشتر
ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
2. ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

صمد کلانتری؛ شعیب بهمن

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 1-30

چکیده
  مدارس از نقش مهم و تاثیرگذاری در فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و انتقال ارزش‌های مورد حمایت نظام سیاسی به نسل‌های آینده برخوردار می‌باشند. این کارکرد صحیح مدرسه می‌تواند به بازتولید نظام سیاسی و درونی ...  بیشتر
جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران
3. جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید سعید موسوی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 75-95

چکیده
  در پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عام‌گرایی و خاص‌گرایی ...  بیشتر