توسعه و توسعه ی انسانی در قطر
1. توسعه و توسعه ی انسانی در قطر

رضا شیرزادی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 173-194

چکیده
      توسعه ی انسانی یکی از نظریه های متأخر توسعه به شمار می‌رود که از دهه ی 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. از دید توسعه ی انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. ...  بیشتر