ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی
1. ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی

مجتبی قنبردوست؛ اکبر اشرفی

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-38

چکیده
  بر اساس آموزه‌های حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظام‌های اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر
فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)
2. فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)

حسین جعفری موحد؛ علی شیرخانی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
       در مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی ...  بیشتر
پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه
3. پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
      پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها از مهمترین تحولات درونی تشیع در عهد قاجاریه بود که همواره با پیامدهای سیاسی و فکری همراه بود. بدون شناخت از مواضع این دو جریان امکان شناخت دقیق از تحولات قرون ...  بیشتر