نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران
1. نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

زهرا توکلی؛ کیهان برزگر؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله به بررسی خطر نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران می پردازد. دولت‌های فرومانده و دولت‌های شکننده در آسیای مرکزی توانایی ایجاد رفاه، امنیت، آموزش و آگاهی‌های لازم را برای ...  بیشتر