چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل
1. چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل

اکبر ولی زاده؛ صارم شیراوند؛ ابوذر عمرانی؛ کمال رنجبری

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 161-180

چکیده
  نئوواقع گرایی از رویکردها‌یی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعۀ سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته و مفروضات آن در شکل دادن به سیاست و نظام بین‌الملل نقش مهمی داشته است. به همین ...  بیشتر
دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

احسان رازانی؛ محسن شریعتی نیا

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 121-140

چکیده
  در سال های اخیر، نظم امنیتی در منطقه ی آسیای غربی، همگام با تغییرات بنیادین نظام بین الملل، عمیقا دستخوش دگرگونی شده است. روندهای دگرگون کننده ی این محیط کدامند؟ و این دگرگونی چگونه بستری را جهت شکل دهی ...  بیشتر