کلیدواژه‌ها = ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
تعداد مقالات: 1
1. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 25-46

علی اکبر امینی؛ احسان شاکری خوئی