درنیته محل تضارب آراء
1. درنیته محل تضارب آراء

قدرت احمدیان؛ مختار نوری

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 99-128

چکیده
  مدرنیته با گسستی معرفت شناسانه از قرون وسطی، جهان‌بینی جدیدی برای نوع بشر فراهم ساخت. در همین راستا این نوشتار به دنبال بررسی پارادایم مدرنیته بر اساس چند تحول اساسی است که از جمله می‌توان به رنسانس، ...  بیشتر