جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسن فارسی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 129-151

چکیده
  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی ...  بیشتر