بررسی استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای روسیه در خاورمیانه
1. بررسی استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای روسیه در خاورمیانه

محمدرضا موحدی؛ علیرضا رضایی

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 101-120

چکیده
  روسیه به عنوان یکی از قدرت‏های بزرگ طی سال‏های اخیر تلاش کرده است نقش فعال و موثری در مورد مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشد، به طوری که به جنگ سوریه ورود پیدا کرد و از طرفی با کشورهای حوزه ...  بیشتر