مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر
1. مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر

بهاره سازمند

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  تجارت بین­المللی مواد مخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، سودآورترین معامله جهانی است. با وجود اقدام­های متعدد در عرصه­های داخلی و بین­المللی و تدوین و تهیه کنوانسیون­ها، اعلامیه­ها و اسناد حقوقی ...  بیشتر