نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مینودشت

3 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه اسلامی، واحد مینودشت