نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر