معرفت شناسی عقل در سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام (ص)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی و دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز