مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران