نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

     قدرت سیاسی یکی از با اهمیت‌ترین و تعیین کننده ترین مفاهیمی است که با علم سیاست عجین شده است و برخی حتی علم سیاست را علم چگونگی کسب، حفظ و اعمال قدرت سیاسی می‌دانند. رابطه میان جامعه و دولت به میزان بسیاری به ریشه‌های اجتماعی توزیع قدرت سیاسی و نقش طبقات اجتماعی در ساخت قدرت سیاسی بستگی دارد. یکی از نیروهای اجتماعی مؤثر در ساخت قدرت سیاسی بازار سنتی است، که نقش عمده­ای در تاریخ معاصر ایران، بویژه در دوره­های بحران، شورش و انقلاب داشته و معمولاً به عنوان حامی گرایش‌های سنتی و مذهبی در سیاست ایران شهرت داشته است. آنچنان که از مدارک و مستندات بر می­آید؛ در طی سالیان متمادی بازار به دلیل بافت خاص خود، معمولاً از علما و روحانیون حمایت نموده است. نقش بازار در تحولات مختلف جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار حائز اهمیت است. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سئوال است که بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 که منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد گردید، چه نقشی ایفا نموده است؟ به این پرسش با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر رهیافت نهادگرایی پاسخ داده می شود.

کلیدواژه‌ها