نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

چکیده

جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ 
جمهوری اسلامی به‌عنوان نوع حکومت، در تار و پود قانون اساسی بازتاب یافته است. انتخابی بودن رهبر، انتخابی بودن رئیس‌جمهور، انتخابی بودن اعضای مجلس شورای اسلامی، انتخابی بودن اعضای شوراها  و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی برای افراد ملت از مهم‌ترین جلوه‌های جمهوریت نظام و مبتنی بودن نظام بر پایه اصول دین و مذهب، اعلام رسمیت دین اسلام، لزوم مطابقت همه قوانین و مقررات نظام با موازین اسلامی و قرار گرفتن ولی فقیه در رأس حکومت از مهم ترین جلوه‌های اسلامیت نظام در قانون اساسی است. در نوشتار حاضر و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اسنادی سعی بر این است که به پرسش فوق‌الذکر پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها