آینده پژوهی امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر منظومه فکری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی

2 استادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

ش

کلیدواژه‌ها