نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

روسیه به عنوان یکی از قدرت‏های بزرگ طی سال‏های اخیر تلاش کرده است نقش فعال و موثری در مورد مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشد، به طوری که به جنگ سوریه ورود پیدا کرد و از طرفی با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مراودات و تعاملات گسترده‏ای را آغاز کرد. در این میان فن آوری هسته‏ای روسیه به عامل جذابی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه بیشتری برای همکاری با روسیه در این زمینه از خود نشان می‏دهند و از طرفی مسکو نیز با رویکردی مثبت به این واکنش، می‏کوشد به این نیازها پاسخ دهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشی است که اساسا استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای روسیه در خاورمیانه چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که روسیه به عنوان یک قدرت هسته‏ای می‏کوشد با اتخاذ استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای موقعیت سیاسی و عمق نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را افزایش دهد و این امر از طریق گسترش فعالیت‏ها و مراودات اقتصادی به ویژه در زمینه فن آوری هسته‏ای به کشورهای خاورمیانه مهیا می‏گردد. چنین رویکردی موجب می‏شود روسیه در کنار سایر بازیگران فرامنطقه‏ای در خاورمیانه به ویژه آمریکا حضوری فعال‏تر و نفوذی موثرتر داشته‏باشد و به نوعی سهم بیشتری در تصمیمات در این منطقه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها