نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد آیت الله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آمل ، ایران .

چکیده

روابط ترکیه با روسیه در طول تاریخ متاثر از عوامل متعددی تحولات بسیاری به خود دیده است. اما از دوره به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط تغییرات بزرگی را تجربه کرده است که به هیچ وجه نمی توان آن را ناگهانی و بدون پیش زمینه تصور کرد. در شکل‏ گیری این دوران طلایی روابط دوجانبه، گرایش ترکیه به توسعه دوستانه آن امری غیرقابل انکار است. در میان علل مختلف در سطوح داخلی، منطقه‏ ای و بین‏ المللی، به نظر می‏رسد دو عامل فرد تصمیم‏ گیرنده و ساختار بیش از همه در هموار کردن تلاش ترکیه برای این نوع روابط نقش داشته است. بنابراین سوال اصلی این مقاله آن است که دو متغیر فرد و ساختار چه تاثیری بر روابط ترکیه با روسیه داشته ‏اند؟ نتایج حاصل از پژوهش با بررسی نمودهای عینی تاثیر این دو متغیر حاکی از آن است که این دو عامل زمینه تغییر نگرش ترکیه به روسیه از قالب حداکثریِ تقابلی و دشمن‏ گونه به قالب حداقلیِ تعاملی و دوستانه را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها