نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه

3 کارشناسی ارشد علوم دفاعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

اسرائیل از سال 1992 با به رسمیت شناختن کشور آذربایجان و همکاری در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی و امنیتی سعی نموده تا به اهداف مختلف خود دست یابد. در این پژوهش با بررسی حضور اسرائیل در مرزهای ایران به خصوص نفوذ آن در جمهوری آذربایجان به دیدگاه های مختلف در مورد علل و زمینه های این تهدید اشاره شده است. اسرائیل از طریق برقراری روابط با کشورهی دیگر سعی دارد بر روابط ایران با آن کشورها تاثیر گذاشته و خود را از انزوای سیاسی مجود در منطقه برهاند. بنابراین سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شود عبارت است از این که عوامل موثر در افزایش روابط آذربایجان- اسرائیل کدامند؟ و این روابط چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ در این پژوهش سعی شده است با رویکردی واقع گرایانه و نگرشی  تحلیلی و توصیفی ریشه های همکاری ها و مناسبات دو کشور آذربایجان و اسرائیل مطالعه و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها