نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم سیاسی روابط بین الملل

2 استاد/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

چین بعنوان اولین مصرف کننده نفت جهان، نیازمند داشتن سهم بیشتری از نفت جهان بویژه خاورمیانه است تا از این رهگذر هم بتواند نیاز خود را تأمین نماید و هم اینکه خود را به عنوان بازیگری نوظهور و تهدیدی برای هژمونی ایالات متحده آمریکا در زمینه نفت و انرژی مطرح نماید. ابتکار چین برای تحقق این خواسته ارائه «یک کمربند یک جاده» بوده است. این پژوهش با تأکید بر دیدگاه های مختلف در مورد ظهور چین در حوزه نفت و انرژی در جهان سعی دارد به سوال اصلی خود یعنی اینکه سیاست چین برای گسترش نفوذ خود به عنوان بازیگر نوظهور در حوزه نفت و انرژی در جهان چیست؟، پاسخ بدهد و از این رهگذر ابعاد مختلف این بازیگری را در حوزه انرژی مورد مداقه قرار دهد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد که با ایجاد روابط کارآمد و موثر با بازیگران غنی از انرژی، چین می تواند مشکلات مربوط به امنیت انرژی را از یک سوی حل کند و از طرف دیگر چین قادر است وارد بازارهایی شود که قبلاً توسط مائو به عنوان بخش هایی از منطقه واسط طبقه بندی شدند و می توانند روی حوزه های غیر اقتصادی در سطح بین المللی تأثیر  بگذارند. 

کلیدواژه‌ها