دوره 14 (1400-1401)
دوره 13 (1399-1400)
دوره 12 (1398-1399)
شماره 48
((این شماره فصلنامه مطالعات سیاسی با تاخیر و در بهار 1400 منتشر و نمایه شده است می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1399 ذکر شده است.))
دوره 11 (1397-1398)
دوره 10 (1396-1397)
دوره 9 (1395-1396)
دوره 8 (1394-1395)
دوره 7 (1393-1394)
دوره 6 (1392-1393)
دوره 5 (1391-1392)
دوره 4 (1390-1391)
دوره 3 (1389-1390)
دوره 2 (1388-1389)
چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان
1. چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان

یدالله محمدی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ مسعود مطلبی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 1-20

چکیده
  پدیده مهاجرت در ایران، در کنار ایجاد فرصت در حوزه تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مشکلاتی از قبیل عدم توازن جمعیتی، افزایش بیکاری و بروز ناامنی را نیز بدنبال داشته است. ایران از سال 1358 تاکنون، تقریباً ...  بیشتر
تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه
2. تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه

مهناز رحمانی مهر؛ علی فلاح نژاد؛ نادر پور آخوندی؛ علی فلاحی سیف الدین

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 21-47

چکیده
  مشروعیت سیاسی از اساسی ترین مفاهیم در ادبیات سیاسی امروز و در مباحث مربوط به حکومت و دولت به شمار می آید. اندیشمندان مسلمان در باب مشروعیت سیاسی، اصول اعتقادی نبوت را با ادله عقلی اثبات و بر همین اساس ...  بیشتر
چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران
3. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 41-60

چکیده
  در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تأثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار ...  بیشتر
نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال
4. نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال

معصومه رشاد؛ روح الله آهنگران

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 61-80

چکیده
  در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده ...  بیشتر
نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا
5. نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا

محمد مهدی نادری؛ شمسی کاظمی؛ سعید جهانگیری

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد ضمن بازخوانی اندیشه، آرا و تأملات سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از نامدارترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در سپهر جهانی، ‌‌‌‌به این پرسش اصلی پاسخ ...  بیشتر
بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
6. بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 101-120

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی دو گفتمان لیبرالیسم و اسلام در مقوله اشتغال زنان و توان پاسخگویی این گفتمان ها در رفع چالش های اشتغال ...  بیشتر
دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
7. دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

احسان رازانی؛ محسن شریعتی نیا

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 121-140

چکیده
  در سال های اخیر، نظم امنیتی در منطقه ی آسیای غربی، همگام با تغییرات بنیادین نظام بین الملل، عمیقا دستخوش دگرگونی شده است. روندهای دگرگون کننده ی این محیط کدامند؟ و این دگرگونی چگونه بستری را جهت شکل دهی ...  بیشتر
تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک
8. تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک

مجتبی استوار؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 141-163

چکیده
  هژمونی به نوعی نظم بین المللی یا به وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد و یک کشور در تمامی مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ...  بیشتر
محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی
9. محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 161-178

چکیده
  انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی یکی از اساسی ترین تحولاتی است که در ساختار سیاسی عربستان سعودی رخ داده است. اهمیت بن سلمان در ساختار حکومتی عربستان سعودی از این روست که او مجموعه ای ...  بیشتر
رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان
10. رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان

معصومه پیرویسی؛ علی شیرخانی؛ محمد ترابی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، صفحه 181-200

چکیده
  با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه، میزان پیشرفت آن­ها در قدرت و سیاست گذاری­متناسب با تعداد آن­ها در سازمان نیست و با مسائلی نظیر تبعیض جنسیتی، نگرش­های غلط ومحدود کننده در جامعه مواجه هستند ...  بیشتر