دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-300 
2. اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده آمریکا

صفحه 21-40

علی آدمی؛ ساحل عبداللهی منش؛ رامین بخشی


5. جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران

صفحه 81-100

علی محمدی ایروانلو؛ احسان شاکری خوئی؛ صمد ظهیری


7. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

صفحه 121-140

امیر شیر توماج؛ عبدالرضا بای؛ علی محمد زاده


8. کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی

صفحه 141-160

حسن شمسینی غیاثوند


9. چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل

صفحه 161-180

اکبر ولی زاده؛ صارم شیراوند؛ ابوذر عمرانی؛ کمال رنجبر