جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر
1. جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر

امیر کردکریمی؛ احسان شاکری خوئی؛ رضا نصیری حامد

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 1-14

چکیده
      جریان بازگشت به قرآن در ابتدا با حرکت انقلابی سیدجمال الدین اسدآبادی و توجه او به مفهوم دموکراسی پارلمانی آغاز و در ادامه با طرح موضوع عمل گرایی سیاسی از جانب او دنبال شد. به دنبال آن متفکرین ...  بیشتر
بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن)
2. بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن)

معصومه محمدرحیمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 15-36

چکیده
  مسئله قومیت و گروه‌های قومی در مباحث مربوط به سیاست بین‌الملل و جامعه‌شناسی سیاسی در چند دهۀ اخیر اهمیت بسزایی پیدا کرده است. در این راستا، همگرایی ملی به عنوان یکی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی ...  بیشتر
ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب
3. ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب

مجتبی ابراهیمی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احد باقرزاده

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 37-60

چکیده
      زمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند نظریه‌ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی ...  بیشتر
طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام
4. طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام

سیدابراهیم حسینی؛ فرزاد نوابخش؛ فرانک سیدی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 61-86

چکیده
  این مطالعه با هدف «طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک» انجام گرفت. روش تحقیق، کیفی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بوده است. جامعه آماری را شهروندان ساکن اراک در سال 1398 دارای ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران
5. عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران

انیس پورخسروانی؛ محممد توحیدفام؛ علی اکبر امینی؛ رضا جلالی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 87-109

چکیده
  کاهش چشم‏گیر میزان و کیفیت ذخایر آب کشور طی مدت زمانی نه ‏چندان طولانی از ناکارآمدی سیاست‏ های آبی کشور حکایت دارد. به ‏رغم واقعیت کاهش نزولات آسمانی، مشکل اصلی آب در ایران به سیاست ‏های آبی و ...  بیشتر
واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف
6. واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف

فرزانه رحمتی؛ محمدرضا دهشیری؛ رضا سیمبر؛ گارینه کشیشیان سیرکی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 111-128

چکیده
  گفتمان اعتدال در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای سیاسی-اقتصادی متشنج حاصل از ناکارآمدی گفتمان حاکم بر کشور توانست به اقبال عمومی برسد. حسن روحانی حامل گفتمان اعتدال، با برجسته نمودن رویکرد ...  بیشتر
بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش
7. بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش

کامران پرهوده؛ غلامحسین بلندیان؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایش اردستانی

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، صفحه 129-140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی علل موفقیت ایران در تقابل نظامی با داعش است و اینکه کدام عوامل و عناصر سبب توفیق و پیروزی ایران در این مداخله نظامی شدند. با ظهور و بروز گروه تروریستی – تکفیری داعش به عنوان نسخه ...  بیشتر