اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی
1. اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی

مسعود تیموری؛ محمدرحیم عیوضی؛ سوسن صفاوردی؛ علی اکبر امینی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 1-25

چکیده
  نومحافظه‌کاران طراح برنامه‌های گسترده جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. آمریکا ...  بیشتر
هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

علی کاوه؛ علیرضا رضائی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 27-52

چکیده
  یکی از روش های تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین راهبردهای محوری است که بر محور آن بسیاری از کنش و واکنش های سیاست خارجی قابل فهم و قابل بررسی است. راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ...  بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
3. نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

سعید بشیری؛ مهدی ساعی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 53-79

چکیده
  امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش ...  بیشتر
تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل
4. تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل

هادی مسعودی فر؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 81-100

چکیده
  چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به ...  بیشتر