اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی
1. اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی

مسعود تیموری؛ محمدرحیم عیوضی؛ سوسن صفاوردی؛ علی اکبر امینی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 1-25

چکیده
  نومحافظه‌کاران طراح برنامه‌های گسترده جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. آمریکا ...  بیشتر
هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

علی کاوه؛ علیرضا رضائی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 27-52

چکیده
  یکی از روش های تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین راهبردهای محوری است که بر محور آن بسیاری از کنش و واکنش های سیاست خارجی قابل فهم و قابل بررسی است. راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ...  بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
3. نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

سعید بشیری؛ مهدی ساعی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 53-79

چکیده
  امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش ...  بیشتر
تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل
4. تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل

هادی مسعودی فر؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 81-100

چکیده
  چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به ...  بیشتر
ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری
5. ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری

محمدرضا توانگر؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 101-126

چکیده
  مهم‌ترین دغدغه‌ی هر حکومت و نظام سیاسی، دست‌یابی به ثبات و امنیت پایدار است. کسب مشروعیت و حفظ پایداری، سوای از منشاء حاکمیت، مبانی، شکل، ماهیت و نوع رژیم، مستلزم تکامل و تعالی ثبات سیاسی می‌باشند. ...  بیشتر
امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
6. امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه

موسی الرضا رضایی شرف؛ مسعود راعی دهقی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 127-161

چکیده
  نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ...  بیشتر
نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت
7. نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت

گارینه کشیشیان سیرکی؛ حامد مهرعلی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 163-185

چکیده
  مکتب فرانکفورت با مشاهده‌ی وضع انسان در قرن بیستم میلادی، جامعه‌ی موجود را یکسره تهی از عقلانیت و اجزاء آن را مانع رهایی انسان ارزیابی می‌کند، فلذا مشخص می‌سازد که این ساخت بریده از حقیقت، بحرانی را ...  بیشتر
بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی
8. بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی

علیرضا حمزه سیاه بیل؛ مجتبی معظمی؛ اسمعیل کاوسی؛ رشید ذالفقاری زعفرانی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400

چکیده
  تحلیل و فهم تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت قرار دادن نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور ...  بیشتر
تحلیل گفتمان دولت ستیزی در تجربه جمهوری کردستان(مهاباد 25-1324)
9. تحلیل گفتمان دولت ستیزی در تجربه جمهوری کردستان(مهاباد 25-1324)

عبدالعزیز مولودی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ محمدمهدی مجاهدی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، صفحه 187-211

چکیده
  اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، یک رویداد مهم آن دوران، و موثر بر تحولات کشور بود و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ...  بیشتر