بازسازی مناظره لیبرال‌ها و جماعت‌گرایان بر مبنای انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی
1. بازسازی مناظره لیبرال‌ها و جماعت‌گرایان بر مبنای انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی

علی‌اصغر کاظمی؛ حسن بوژمهرانی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 1-24

چکیده
  متفکرانی چون چارلز تیلور، مایکل سندل، السدیر مکینتایر و مایکل والزر که «جماعت‌گرا» نامیده می‌شوند بر این اعتقادند که نگرش لیبرالی به فرد به مثابه سوژه‌ای خود بنیاد و ماهیتاً انتخابگر نمی‌تواند ...  بیشتر
جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر
2. جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر

محمدحسین حافظیان

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 25-52

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فرایند جهانی شدن در چند دهه گذشته آیا اصولاً‌ تأثیری بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت است این آثار به چه صورت بوده و اگر پاسخ منفی ...  بیشتر
الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»
3. الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»

علیرضا رضایی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 53-74

چکیده
  موضوع نظریه روابط بین‌الملل، حل کردن روابط بین‌الملل یا سامان دادن به آن در پرتو مسالة نظم است. به همین جهت می‌توان علم روابط بین‌الملل را به‌عنوان علم مطالعه نظم سیستمی تعریف کرد. در بحث از نظم بین‌المللی ...  بیشتر
جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران
4. جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید سعید موسوی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 75-95

چکیده
  در پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عام‌گرایی و خاص‌گرایی ...  بیشتر
راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها
5. راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها

علی آدمی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 97-126

چکیده
  فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، اهمیت ژئوپلتیک و منطقه‌گرایی را در نظام بین‌الملل دوچندان کرده، به‌طوری‌که بسیاری از کشورها در سیاست خارجی خود منطقه‌گرایی را به‌عنوان اصلی ثابت و اساسی جهت تأمین ...  بیشتر
تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان
6. تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

علی اکبر امینی؛ محمدعلی خسروی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 127-142

چکیده
  در این نوشتار کوشش می‌شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی- تحلیلی نمایانده شود. فرض اصلی مقاله این است که هر چند مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی در ایران همچون: فرهنگ آمریت- ...  بیشتر
بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر
7. بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر

پرویز امام‌زاده‌فرد

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 143-160

چکیده
  نوشتار حاضر به روش اسنادی ابتدا ریشه‌های قدرت نرم را از گذشته‌های دور بررسی می‌کند، سپس، عوامل تشکیل‌دهنده آن را تشریح و امکانات و محدودیت‌های عمده بر سر راه اعمال آن را ارزیابی می‌نماید. قدرت نرم ...  بیشتر
تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه
8. تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه

محمدعلی علی زاده؛ علی محمد طرفداری

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1389، صفحه 161-171

چکیده
  ظهور تاریخ‌نگاری ملی­گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه یکی از مهم‌ترین محورهای شکل‌گیری هویت ملی نوین در ایران معاصر به‌شمار می­رود. از زمان ورود ناسیونالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی مدرن به ایران ...  بیشتر