ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ راﻫﺒﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی)
1. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ راﻫﺒﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی)

کیهان برزگر؛ علی آدمی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 1-29

چکیده
  نوشتار حاضر با مضمون راهبرد نگاه به شرق و سازمان همکاری شانگهای در سیاست خارجی و جایگاه آن در تأمین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، درپی آن است تا امکان دستیابی به منافع سیاسی و امنیتی را  بواسطه ...  بیشتر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)
2. اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)

صادق زیباکلام؛ حسین اصبغی؛ داوود افشاری

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 31-49

چکیده
  مشارکت سیاسی، به‌ویژه از نقطه نظر حضور در انتخابات، یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعه در حال تحول ایران، محسوب می‌شود. مقاله ...  بیشتر
سازمان همکاری شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران
3. سازمان همکاری شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران

علیرضا رضایی؛ عباس صالحی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 51-76

چکیده
  ظرفیت‌هاى سازمان همکارى شانگهاى با توجه به عضویت دو عضو از پنج عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل (روسیه و چین) در این سازمان، دارا بودن بیش از یک‌سوم جمعیت جهان، وسعت قابل‌توجه و توانمندى‌هاى اقتصادى، ...  بیشتر
تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس
4. تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس

آرمین امینی؛ زهرا محمودی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 77-98

چکیده
  سؤال اصلی که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن می‎باشد این است که آیا امکان تکوین جامعه امن در روابط میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ سوال فرعی در این مقاله آن است که چه نوع جامعه امن (سفت پیوند، ...  بیشتر
درنیته محل تضارب آراء
5. درنیته محل تضارب آراء

قدرت احمدیان؛ مختار نوری

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 99-128

چکیده
  مدرنیته با گسستی معرفت شناسانه از قرون وسطی، جهان‌بینی جدیدی برای نوع بشر فراهم ساخت. در همین راستا این نوشتار به دنبال بررسی پارادایم مدرنیته بر اساس چند تحول اساسی است که از جمله می‌توان به رنسانس، ...  بیشتر
جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
6. جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسن فارسی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 129-151

چکیده
  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی ...  بیشتر
ولت و توسعه سیاسی در مالزی
7. ولت و توسعه سیاسی در مالزی

رضا شیرزادی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 153-179

چکیده
  مالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهره‌گیری از ...  بیشتر
فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن
8. فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن

جعفر جمشیدی راد

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، صفحه 181-195

چکیده
  وهابیت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه های ابن تیمیه و دیگران در قرون هفتم و هشتم هجری قمری و ماقبل، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی ...  بیشتر