نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران
1. نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

زهرا توکلی؛ کیهان برزگر؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله به بررسی خطر نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران می پردازد. دولت‌های فرومانده و دولت‌های شکننده در آسیای مرکزی توانایی ایجاد رفاه، امنیت، آموزش و آگاهی‌های لازم را برای ...  بیشتر
راهبردهای ارتقای اعتماد عمومی به خبر و برنامه های سیاسی رسانه ملی
2. راهبردهای ارتقای اعتماد عمومی به خبر و برنامه های سیاسی رسانه ملی

عباس محمدنژاد؛ محمد شاه محمدی

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 21-49

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه راهبردهایی برای افزایش اعتماد به خبر و برنامه های سیاسی رسانه ملی است . در این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 30 تن از خبرگان ارتباطات و مسول در حوزه خبر و برنامه های سیاسی صدا ...  بیشتر
تحول رابطه دین وسیاست درایران باستان مطالعه موردی عصر ساسانیان
3. تحول رابطه دین وسیاست درایران باستان مطالعه موردی عصر ساسانیان

داریوش رحمتی؛ آناهیتا معتضد راد؛ علی فلاح نژاد

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400

چکیده
  یکی ازمقولات مهم موردبحث ومناقشه درجامعه ایران، دین وسیاست وچگونگی رابطه میان آنهاست.اززمان پیدایش نخستین حکومت درایران توسط سلسله هخامنشی، کارکرد دین در مشروعیت سازی حکومت یاایجادهمبستگی ملی و درنهایت ...  بیشتر
سیاست جهانی چین در حوزه نفت و انرژی
4. سیاست جهانی چین در حوزه نفت و انرژی

محمدرضا فرهمند؛ ابراهیم متقی؛ امیرهوشنگ میرکوشش

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 65-81

چکیده
  چین بعنوان اولین مصرف کننده نفت جهان، نیازمند داشتن سهم بیشتری از نفت جهان بویژه خاورمیانه است تا از این رهگذر هم بتواند نیاز خود را تأمین نماید و هم اینکه خود را به عنوان بازیگری نوظهور و تهدیدی برای ...  بیشتر
تطور آرای فلسفی پیرامون جایگاه انسان در حکومت.
5. تطور آرای فلسفی پیرامون جایگاه انسان در حکومت.

سعدالله ابراهیمی احمد آباد؛ سید مصطفی ابطحی؛ مصطفی کواکبیان

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400

چکیده
  رابطه میان مردم و حکومت و نقشی که مردم در حکومت دارند از جمله مسائلی است که در فلسفه سیاسی مطرح می‌شود. در این پژوهش به تطور آرای فلسفی پیرامون جایگاه مردم در حکومت پرداخته شده و به طور مشخص نمایندگانی ...  بیشتر
چالشهای گفتمانی اصلاح طلبان با غیردر جمهوری اسلامی ایران 1392 الی 1396
6. چالشهای گفتمانی اصلاح طلبان با غیردر جمهوری اسلامی ایران 1392 الی 1396

اکرم بای؛ بابک نادرپور

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400

چکیده
  گفتمانها با هدف کسب قدرت در جامعه به وجود می آیند و برای مطرح شدن در جامعه نیاز به حداقلی از فضای اشتراک دارند. برای تحقق این هدف، وارد رقابت گفتمانی با غیر می شوند. هرگاه گفتمانی اقدام به تخریب و واسازی ...  بیشتر
رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت کیفری مقامات بلند پایه دولتی
7. رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت کیفری مقامات بلند پایه دولتی

جواد حسینی خواه؛ کرم جانی پور؛ قوام کریمی

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400

چکیده
  مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده ...  بیشتر